Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 października 2007 r. - Daskalakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-96/07)

Język postępowania: angielski

Prezes Sądu zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 -