Language of document :

Acţiune introdusă la 24 septembrie 2007 - De Fays/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-97/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Chantal De Fays (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: P.-P. Gehuchten și Ph. Reyniers, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) din 21 iunie 2007 și, în măsura în care acest lucru este necesar, a deciziei acesteia din 21 noiembrie 2006;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata salariilor care au făcut obiectul măsurii de suspendare, majorate cu dobânzile legale;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta, funcţionar în cadrul Comisiei suferind de o boală care, în opinia sa, ar fi obligat-o să nu se prezinte la serviciu, contestă deciziile AIPN prin care absenţele sale succesive începând cu 19 octombrie 2006 sunt considerate nemotivate și prin care i-au fost aplicate dispoziţiile articolului 60 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (statutul).

Reclamanta invocă pentru început faptul că în cadrul desfășurării procedurii de arbitraj iniţiate în temeiul prevederilor articolului 59 din statut a fost încălcat dreptul la apărare și principiul contradictorialităţii. Mai mult, raportul medicului arbitru nu ar fi fost corect motivat, fiind afectat de o eroare vădită de apreciere.

Reclamanta susţine, în plus, că decizia prin care a fost obligată să se prezinte la locul de muncă încalcă, în stadiul actual al cunoștinţelor știinţifice, principiul precauţiei.

____________