Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2009 - Tsirimiagos v. alueiden komitea

(Asia F-100/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Palkan osan siirto asemapaikkavaltion ulkopuolelle - Vanhojen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohdan b alakohta - Asuntosäästötili - Perusteettoman edun palauttaminen - Edellytykset - Siirtojen sääntöjenvastaisuus - Sääntöjenvastaisuuden ilmeisyys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan unionin alueiden komitea (asiamies: P. Cervilla, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen 21.11.2006 tehdyn päätöksen kumoaminen, jonka mukaan määrät, jotka kantajalle on maksettu korjauskertoimen perusteella siitä hänen palkkansa osasta, joka on siirretty Ranskaan huhtikuun 2004 ja maaliskuun 2005 välisenä aikana, on perittävä takaisin, koska kyseisen päätöksen mukaan mainitun siirron edellytykset eivät täyttyneet - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan unionin alueiden komitean 21.11.2006 tekemä päätös, sellaisena kuin se on muutettuna 21.6.2007 tehdyllä päätöksellä, kumotaan siltä osin kuin siinä määrätään 15 300 euron suuruisen summan takaisin perimisestä. Tämä summa perustuu siihen, että Tsirimiagosin asuntosäästötililleen suorittamiin siirtoihin sovellettiin korjauskerrointa huhtikuun 2004 ja toukokuun 2005 välisenä aikana.

Euroopan unionin alueiden komitea velvoitetaan palauttamaan Tsirimiagosille kyseinen 15 300 euron suuruinen summa, joka on pidätetty Tsirimiagosin palkasta, viivästyskorkoineen. Kyseinen summa vastaa sitä, että hänen asuntosäästötililleen suorittamiinsa siirtoihin sovellettiin korjauskerrointa huhtikuun 2004 ja toukokuun 2005 välisenä aikana. Viivästyskorko on suuruudeltaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihin asianomaisena ajanjaksona soveltama korko 2 prosentilla korotettuna, ja sitä on suoritettava takaisinperimisen ajankohdasta lukien siihen saakka, kunnes maksu tosiasiallisesti suoritetaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin alueiden komitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Kantaja vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 269, 10.11.2007, s. 73.