Language of document :

A Tribunal Constitucional (Portugália) által 2021. március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoridade Tributária e Aduaneira kontra VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(C-136/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Constitucional

Az alapeljárás felei

Felperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Alperes: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Értelmezhető-e úgy az EUMSZ 110. cikk önmagában, illetve az EUMSZ 191. cikkel, és különösen annak (2) bekezdésével összefüggésben, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti jogi szabály, amely nem veszi figyelembe a környezetvédelmi összetevőt, amikor a gépjárműveknek a nemzeti piacon való általgos értékcsökkenéséhez kapcsolódó csökkentéseket ír elő azon adó tekintetében, amely az Európai Unió más tagállamaiban kiadott végleges közösségi forgalmi rendszámmal rendelkező használt gépjárműveket sújtja, lehetővé téve, hogy az ily módon számított adó magasabb legyen, mint az egyenértékű belföldi használt gépjárműveket sújtó adó?

____________