Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Constitucional (Portugal) den 3 mars 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira mot VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Mål C-136/21)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Constitucional

Parter i det nationella målet

Sökande: Autoridade Tributária e Aduaneira

Motpart: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Tolkningsfrågor

Kan artikel 110 FEUF, sedd för sig eller jämförd med artikel 191 FEUF, särskilt dess andra punkt, tolkas så att den inte utgör hinder för en nationell bestämmelse som vid nedsättningar som har samband med fordons genomsnittliga värdeminskning på den inhemska marknaden inte beaktar den miljörelaterade delen av den skatt som tas ut på begagnade fordon för vilka definitiv gemenskapsregistrering erhållits i andra medlemsstater i Europeiska unionen, vilket innebär att den skatt som beräknas på det sättet är högre än den som tas ut på motsvarande inhemska begagnade fordon?

____________