Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Efeteio Athinon (Kreikka) on esittänyt 3.3.2021 – VP, CX, RG, TR ym. v. Kreikan valtio

(asia C-133/21)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Efeteio Athinon

Pääasian asianosaiset

Kantajat: VP, CX, RG, TR ym.

Vastaaja: Kreikan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö, joka mahdollistaa direktiivin 1999/70/EY1 [liitteessä olevan puitesopimuksen ] 1 lausekkeessa tarkoitettujen määräaikaisella sopimuksella työskentelevien työntekijöiden palkkasyrjinnän vakituisiin työntekijöihin verrattuna, direktiivin 1999/70/EY [liitteessä olevan puitesopimuksen] 4 lausekkeen mukaista silloin, kun erilaisen kohtelun ainoana perusteena on se, että työnantaja tai laki määrittelee näiden työntekijöiden sopimukset määräaikaisiksi?

Onko erityisesti kansallinen lainsäädäntö, jossa oikeutetaan työntekijöiden syrjivä palkkakohtelu sillä perusteella, että työntekijät tekivät työtä määräaikaisella työsopimuksella tietoisina siitä, että he vastaavat työnantajan pysyviin ja jatkuviin tarpeisiin, direktiivin 1999/70/EY [liitteenä olevan puitesopimuksen] 4 lausekkeen mukaista?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).