Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. ožujka 2021. uputio Efeteio Athinon (Grčka) – VP, CX, RG, TR i dr./Elliniko Dimosio

(predmet C-133/21)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Efeteio Athinon (Žalbeni sud u Ateni, Grčka)

Stranke

Tužitelji: VP, CX, RG, TR i dr.

Tuženik: Elliniko Dimosio

Prethodna pitanja

Je li u skladu s člankom 4. Direktive 1999/70/EZ1 nacionalno zakonodavstvo kao što je ono sporno u ovom slučaju koje dovodi do nejednakog postupanja u pogledu plaće na štetu radnika s ugovorima na određeno vrijeme u smislu članka 1. Direktive 1999/70/EZ u odnosu na usporedivog radnika koji je zaposlen na neodređeno vrijeme, u slučaju kad je jedini kriterij razlikovanja činjenica da poslodavac ili zakon kvalificira njihov ugovor kao ugovor o radu na određeno vrijeme?

Konkretno, je li u skladu s člankom 4. Direktive 1999/70/EZ nacionalno zakonodavstvo koje nejednako postupanje prema radnicima u pogledu plaće opravdava time da su oni svoj rad obavljali na temelju ugovorâ na određeno vrijeme, kad se zna da njihov rad ispunjava stalne i trajne potrebe poslodavca?

____________

1     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)