Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 26. června 2013 – Buschak v. Komise

(Věc F-56/12)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Dávky v nezaměstnanosti – Příspěvek do důchodového systému – Opožděná stížnost“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Willy Buschak (Drážďany, Německo), (zástupce: T. Menssen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise neodvádět za žalobce po ukončení jeho smluvního vztahu jako dočasného zaměstnance během doby jeho nezaměstnanosti žádné příspěvky do vnitrostátního důchodového systému ani do důchodového systému Evropské unie a návrh na zahrnutí žalobce do důchodového systému Evropské unie nebo na převedení jeho důchodových práv do vnitrostátního důchodového systému.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Willy Buschak ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 243, 11.8.2012, s. 34.