Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2013 – Buschak mot kommissionen

(Mål F-56/12)(1 )

(Personalmål– Tillfälligt anställd – Arbetslöshetsförmån – Pensionsavgifter – För sent inkommet klagomål)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Willy Buschak (Dresden, Tyskland) (ombud: advokaten T. Menssen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte betala sökandens avgifter till ett nationellt pensionssystem eller till Europeiska unionens pensionssystem efter det att sökandens kontrakt som tillfälligt anställd löpt ut men under den period som denna var arbetssökande, tillika yrkande om att sökandens pensionsrättigheter ska omfattas av Europeiska unionens pensionssystem eller överföras till ett nationellt system.

Domslut

Talan ogillas.

Willy Buschak ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 243, 11.8.2012, s. 34