Language of document :

Kanne 22.5.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-56/12)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajajat EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne komission päätöksestä olla maksamatta kantajalle hänen sopimuksensa päättymisen jälkeen hänen työttömyytensä ajalta eläkevakuutusmaksuja Saksan eläkevakuutusjärjestelmään tai Euroopan unionin eläkevakuutusjärjestelmään, ja vaatimus ottaa kantaja Euroopan unionin eläkejärjestelmään tai siirtää hänen eläkeoikeutensa Saksan eläkevakuutusjärjestelmään.

Vaatimukset

Euroopan komission pääosaston työsopimuksen tekoon valtuutetun viranomaisen 24.2.2012 tekemä päätös nro R/813/11 on kumottava,

vastaaja on velvoitettava ottamaan kantaja 1.4.2008–31.8.2009 Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmään ja suorittamaan vastaavat maksut

toissijaisesti vastaaja on velvoitettava hakemaan kantajan vakuuttamista taannehtivasti Saksan eläkevakuutusjärjestelmässä 1.4.2008–31.8.2009 ja maksamaan jälkikäteen kantajan laissa säädetyt eläkevakuutusmaksut Saksan eläkevakuutusjärjestelmään

toissijaisesti on todettava, että vastaajalla on velvollisuus maksaa kantajalle kantajan eläkkeensaannin alkaessa vahingonkorvausta se määrä, jolla kantajan eläke on vähentynyt siihen eläkkeeseen verrattuna, jonka hän saisi, jos lakisääteiseen eläkejärjestelmään olisi maksettu 1.4.2008–31.8.2009 laissa säädetyt eläkevakuutusmaksut.