Language of document :

Beroep ingesteld op 22 mei 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-56/12)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om ten behoeve van verzoeker na de beëindiging van zijn overeenkomst voor de periode gedurende welke hij werkloos was, geen bijdragen te betalen aan de Duitse pensioenverzekering of aan de pensioenverzekering van de Europese Unie, en verzoek om verzoeker op te nemen in de pensioenregeling van de Europese Unie dan wel om zijn pensioenrechten over te dragen aan de Duitse pensioenverzekering

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit nr. R/813/11 van het tot het sluiten van overeenkomsten bevoegd gezag van het directoraat-generaal van de Europese Commissie van 24 februari 2012;

veroordeling van de verwerende partij om verzoeker voor de periode van 1 april 2008 tot en met 31 augustus 2009 op te nemen in de pensioenregeling voor de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschap en de betrokken bijdragen te betalen;

subsidiair, veroordeling van de verwerende partij om de Duitse pensioenverzekering ten behoeve van verzoeker voor de periode van 1 april 2008 tot en met 31 augustus 2009 te vragen om naverzekering en met terugwerkende kracht ten behoeve van hem de wettelijke bijdragen voor de Duitse pensioenverzekering te betalen;

subsidiair, vaststelling dat de verwerende partij verplicht is, verzoeker vanaf het begin van de pensioenbetaling een schadevergoeding te betalen ter hoogte van het bedrag waarmee verzoekers pensioen is verminderd in vergelijking met het pensioen dat hij zou hebben ontvangen indien voor de periode van 1 april 2008 tot en met 31 augustus 2009 de bij wet voorgeschreven bijdragen aan de wettelijke pensioenverzekering waren betaald.