Language of document :

Žaloba podaná 22. mája 2012 – ZZ a ZZ/Komisia

(vec F-55/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: ZZ a ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie návrhov na prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služieb Komisie na základe výpočtu zohľadňujúceho nové všeobecné vykonávacie ustanovenia (VVU), ktoré nadobudli účinnosť po podaní žiadostí žalobkýň o prevod

Návrhy žalobkýň

zrušiť rozhodnutia týkajúce sa návrhov na prevod práv na dôchodok žalobkýň v rámci ich žiadosti podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII Štatútu, ktoré zahŕňajú návrh vypočítaný na základe VVU prijatých 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.