Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. oktober 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-57/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – invaliditetstillæg – fradrag af en institutions fordring – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelser om afslag på at nedsætte størrelsen af sagsøgerens invaliditetsydelse for juni til september 2011 og om betaling af en rente på 15% samt et beløb på 500 EUR.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler i sag F-57/12 R og sag T-464/12 P (R).

Luigi Marcuccio betaler Personaleretten et beløb på 2 000 EUR.

____________

1 EUT C 227 af 28.7.2012, s. 37.