Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. listopada 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-57/12)1

(Javna služba – Službenici – Naknada za invalidnost – Umanjivanje iznosa tražbine institucije – Tužba koja je dijelom očito nedopuštena, a dijelom očito pravno neosnovana)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: G. Cipressa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, agenti, uz asistenciju A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje prešutnih odluka Komisije kojima se odbija smanjenje iznosa tužiteljeve naknade za invalidnost za mjesece lipanj do rujan 2011. te plaćanje kamate u visini 15% i iznosa od 500 eura.

Izreka rješenja

Tužba se dijelom odbacuje kao očito nedopuštena, a dijelom odbija kao očito pravno neosnovana.

L. Marcuccio će osim vlastitih, snositi i troškove Europske komisije, uključujući i troškove postupaka privremene pravne zaštite u predmetima F-57/12 R i T-464/12 P(R).

Nalaže se L. Marcucciu da Službeničkom sudu plati iznos od 2.000 eura.

____________

1 SL C 227, 28.7.2012., str. 37.