Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘENOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

3. srpna 2012

Věc F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Předběžné opatření – Návrh na odklad vykonatelnosti Naléhavost – Neexistence – Náklady řízení – Článek 94 jednacího řádu“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 278 SFEU a 157 AE, jakož i článku 279 SFEU, který je na Smlouvou ESAE použitelný na základě jejího článku 106a, kterou L. Marcuccio v podstatě navrhuje odklad vykonatelnosti i) rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta jeho žádost ze dne 19. října 2011 znějící na náhradu škody ve výši 1 661 eur, o které měl za to, že jí utrpěl z důvodu neoprávněného provedení odpočtu z jeho příspěvku v invaliditě; ii) implicitního rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho stížnost obsažená v jeho dopisu ze dne 20. října 2011, a iii) každé rozhodnutí, na jehož základě Komise odečetla částku 1 661 eur z jeho příspěvku v invaliditě za měsíce červen, červenec a srpen roku 2011

Rozhodnutí: Návrh žalobce na vydání předběžného opatření se zamítá. Žalobce uhradí Soudu pro veřejnou službu částku 1000 eur. O náhradách řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

1.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Podmínky přípustnosti – Sporné rozhodnutí, jehož část byla ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření neúčinná – Nepřípustný návrh

(Článek 278 SFEU)

2.      Řízení o předběžných opatřeních – Podmínky přípustnosti – Žaloba – Formální náležitosti – Přesné označení předmětu žaloby

[Článek 278 SFEU a 279 SFEU; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 35 odst. 1 písm. d) a čl. 102 odst. 3]

3.       Soudní řízení – Náklady řízení – Náklady vynaložené Soudem pro veřejnou službu z důvodu zneužívající žaloby podané úředníkem – Uložení náhrady uvedených výdajů úředníkovi – Použitelnost v rámci návrhu na vydání předběžného opatření

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 94)

1.      Pokud je část sporného rozhodnutí ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření neúčinná, návrhová žádání, která se této části týkají, jsou nepřípustná.

(viz bod 23)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 28. února 2012, BK v. Komise, F‑140/11 R, bod 29 a uvedená judikatura

2.      Návrh na vydání předběžného opatření, který je, při neexistenci podrobnějších údajů týkajících se jeho předmětu, neurčitý a nepřesný, nesplňuje podmínky čl. 35 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, na který odkazuje čl. 102 odst. 3 téhož jednacího řádu, a je v důsledku toho nepřípustný.

(viz bod 24)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 2. července 2004, Enviro Tech Europe a Enviro Tech International v. Komise, T‑422/03 R II, bod 59

3.      Pokud, podle čl. 94 písm. a) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, Soud vynaložil náklady, kterým bylo možno předejít, zejména tehdy, pokud žaloba má zjevně zneužívající charakter, může účastníku řízení, který je způsobil, uložit jejich úplnou nebo částečnou náhradu, přičemž výše této náhrady nesmí přesáhnout částku 2000 eur. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení nemá taxativní povahu, pokud jde o výčet okolností, za kterých Soudu mohou v důsledku jednání účastníka řízení vzniknout náklady, kterým bylo možné předejít, může být použito na přezkoumání návrhu na vydání předběžného opatření.

(viz bod 30)