Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2012. augusztus 3.

F‑57/12. R. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség – Hiány – Költségek – Az eljárási szabályzat 94. cikke”

Tárgy: Az EUMSZ 278. cikk és az EAK 157. cikk, valamint az Euratom‑Szerződés 106a. cikke értelmében az Euratom‑Szerződésre is alkalmazandó EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kérelem, amelyben L. Marcuccio lényegében következőket kéri: először a Bizottság azon határozata végrehajtásának felfüggesztését, amely elutasította az 1661 euró összegű kártérítés megfizetésére vonatkozó 2011. október 19‑i kérelmét, amely összeget a felperes álláspontja szerint jogellenesen vonták le a rokkantsági támogatásaiból, másodszor a Bizottság hallgatólagos határozata végrehajtásának felfüggesztését, amely elutasította a 2011. október 20‑i levelében foglalt panaszát, harmadszor bármely olyan határozat végrehajtásának felfüggesztését, amelynek alapján a Bizottság levonhatta az 1661 euró összeget a rokkantsági támogatásából 2011 júniusa, júliusa, augusztusa és szeptembere tekintetében.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék elnöke a felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmét elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék elnöke kötelezi a felperest, hogy fizessen meg a Közszolgálati Törvényszéknek 1000 eurót. A Közszolgálati Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Elfogadhatósági feltételek – Olyan vitatott határozat, amely joghatásait a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem benyújtásának időpontjában már részben kifejtette – Elfogadhatatlan kérelem

(EUMSZ 278. cikk)

2.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Elfogadhatósági feltételek – Keresetlevél – Alaki követelmények – A kérelem tárgyának pontos megjelölése

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. cikk, 1. §, d) pont, és 102. cikk, 3. §)

3.      Bírósági eljárás – Költségek – A Közszolgálati Törvényszéknek a tisztviselő visszaélésszerű keresete révén okozott költségek – A tisztviselő kötelezése az említett költségek megtérítésére – Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem keretében való alkalmazhatóság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 94. cikk)

1.      Ha a vitatott határozat valamely része a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem benyújtásának időpontjában már kifejtette a joghatásait, az erre a részre vonatkozó kérelmek elfogadhatatlanok.

(lásd a 23. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke F‑140/11. R. sz., BK kontra Bizottság ügyben 2012. február 28‑án hozott végzésének 29. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A tárgyát illetően pontos adatokat nem tartalmazó, homályos és pontatlan ideiglenes intézkedés iránti kérelem nem teljesíti a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 35. cikke 1. §‑ának d) pontjában foglalt feltételeket – amelyekre ugyanezen szabályzat 102. cikkének 3. §‑a hivatkozik – ennélfogva elfogadhatatlan.

(lásd a 24. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑422/03. R. II. sz., Enviro Tech Europe és Enviro Tech International kontra Bizottság ügyben 2004. július 2‑án hozott végzésének 59. pontja.

3.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének a) pontja értelmében, ha a Közszolgálati Törvényszéknek olyan költségeket okoznak, amelyet el lehetett volna kerülni, különösen ha a kereset nyilvánvalóan visszaélésszerű, e Törvényszék a költségeket okozó felet azok teljes egészében vagy részben történő megtérítésére kötelezheti, e megtérítés összege azonban nem haladhatja meg a 2000 eurót. Ezt a rendelkezést az ideiglenes intézkedés iránti kérelem vizsgálatára is lehet alkalmazni, mivel az nem korlátozza azokat a körülményeket, amelyek esetén a Közszolgálati Törvényszéknél valamely fél magatartása miatt olyan költségek merülhetnek fel, amelyeket el lehetett volna kerülni.

(lásd a 30. pontot)