Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

12. prosinca 2013.

Predmet F‑58/12

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Odluka o umirovljenju zbog invaliditeta – Poništenje od strane Službeničkog suda zbog nedostataka u obrazloženju – Zahtjev za izvršenje presude – Zahtjev za povratak na rad – Ukidanje presude Općeg suda – Nedostatak pravnog interesa – Članak 266. UEU‑a – Izvanugovorna odgovornost institucije – Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegovog članka 106.a, kojom L. Marcuccio zahtijeva u biti poništenje odluke kojom je Europska komisija odbila njegov zahtjev od 25. ožujka 2011. za povratak na rad i naknadu pretrpljene štete.

Odluka:      Tužba se odbacuje u dijelu kao očito nedopuštena i u dijelu kao očito lišena svake pravne osnove. M. Marcuccio snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Pravni interes – Potreba postojećeg i konkretnog interesa – Ocjena u trenutku podnošenja tužbe – Tužba koja može donijeti korist tužitelju

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 90. i 91.)

2.      Tužbe dužnosnikâ – Poništavajuća presuda – Učinci – Obveza usvajanja provedbenih mjera – Opseg

(čl. 266. UFEU‑a)

1.      Kako bi dužnosniku ili bivšem dužnosniku bilo dopušteno u okviru pravnih lijekova podnesenih temeljem članaka 90. i 91. Pravilnika o osoblju zahtijevati poništenje akta kojim se nanosi šteta, u smislu članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju, potrebno je da imaju u trenutku podnošenja tog pravnog lijeka postojeći i konkretan interes koji je dovoljno značajan da dovede do poništenja tog akta, pri čemu je za postojanje interesa potrebno da pravni lijek može biti od koristi dužnosniku ili bivšem dužnosniku.

(t. 23.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 29. studenoga 2006., Agne‑Dapper i dr./Komisija i dr., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 i T‑139/05, t. 35. i navedena sudska praksa.

Opći sud Europske unije: 11. rujna 2013., Marcuccio/Komisija, T‑475/11 P, t. 13. do 18.

2.      Za ispunjenje obveze iz članka 266. UFEU‑a na dotičnoj instituciji je da poduzme mjere za izvršenje poništavajuće presude u pogledu čijeg poduzimanja ima diskrecijske ovlasti, koje obavlja pod nadzorom suda Unije, uz istodobno poštovanje izreke i razloga presude i odredaba prava Unije.

Što se tiče izvršenja presude kojom se poništava odluka o umirovljenju zbog invaliditeta jer je sadržavala nedostatke u obrazloženju i donošenju, prema potrebi, nove, pravilno obrazložene odluke koja se tiče invaliditeta, ponajprije je na dotičnoj instituciji da provjeri zdravstveno stanje dotične osobe.

(t. 33. i 34.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 19. listopada 2006., Pessoa e Costa/Komisija, T‑503/04, t. 69. i 70. i navedena sudska praksa