Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

RETTENS DOM (Niende Udvidede Afdeling)

10. november 2021 (*)

»Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – generel søgning og specialiseret søgning af produkter på internettet – afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 102 TEUF og EØS-aftalens artikel 54 – misbrug gennem løftestangseffekt – konkurrence på ydelser eller konkurrencebegrænsende adfærd – betingelser for konkurrenters adgang til en dominerende virksomheds tjenesteydelse, hvis anvendelse faktisk ikke kan erstattes – den dominerende virksomhed giver fortrin til visning af resultater fra dens egen specialiserede søgetjeneste – retsvirkninger – behov for at opstille et kontrafaktisk scenario – foreligger ikke – objektive begrundelser – foreligger ikke – mulighed for at pålægge en bøde, henset til særlige omstændigheder – retningslinjerne for beregning af bøder – fuld prøvelsesret«

I sag T-612/17,

Google LLC, tidligere Google Inc., Mountain View, Californien (De Forenede Stater),

Alphabet, Inc., Mountain View,

ved advokaterne T. Graf, R. Snelders, C. Thomas og K. Fountoukakos-Kyriakakos og R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, og barrister D. Piccinin,

sagsøgere,

støttet af

Computer & Communications Industry Association, Washington, DC (De Forenede Stater), ved advokaterne J. Killick og A. Komninos,

intervenient,

mod

Europa-Kommissionen ved T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold og C. Urraca Caviedes, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

støttet af

Forbundsrepublikken Tyskland ved J. Möller, S. Heimerl og S. Costanzo, som befuldmægtigede,

af

EFTA-Tilsynsmyndigheden ved C. Zatschler og C. Simpson, som befuldmægtigede,

af

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), Bruxelles (Belgien), ved advokat A. Fratini,

af

Infederation Ltd, Crowthorne (Det Forenede Kongerige), ved solicitors A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere og K. Gwilliam og advokat T. Vinje,

af

Kelkoo, Paris (Frankrig), ved advokaterne J. Koponen og B. Meyring,

af

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Berlin (Tyskland), ved professor T. Höppner og advokaterne P. Westerhoff og J. Weber,

af

Visual Meta GmbH, Berlin, ved professor T. Höppner og advokat P. Westerhoff,

af

BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, tidligere Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger  eV, Berlin, ved professor T. Höppner og advokat P. Westerhoff,

og af

Twenga, Paris, ved advokaterne L. Godfroid, S. Hautbourg og S. Pelsy,

intervenienter,

angående et søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med principal påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2017) 4444 final af 27. juni 2017 om en procedure i henhold til artikel 102 TEUF og EØS-aftalens artikel 54 (sag AT.39740 – Google Search (Shopping)) og, subsidiært, om annullation eller nedsættelse af den bøde, som sagsøgerne er blevet pålagt.

har

RETTEN (Niende Udvidede Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, S. Gervasoni, og dommerne L. Madise (refererende dommer), R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk og C. Mac Eochaidh,

justitssekretær: fuldmægtig E. Artemiou,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 12., 13. og 14. februar 2020,

afsagt følgende

Dom

I.      Sagens baggrund

A.      Kontekst

1        Google LLC, tidligere Google Inc., er et amerikansk selskab, der er specialiseret i varer og tjenesteydelser, der knytter sig til brugen af internettet. Selskabet er hovedsageligt kendt for sin søgemaskine, som giver internetbrugerne (herefter ligeledes, alt efter sammenhængen, »brugerne« eller »forbrugerne«) mulighed for at finde og med den browser, de benytter, eller ved hjælp af links at nå de internetsider, der opfylder deres behov. Siden den 2. oktober 2015 har Google LLC været et helejet datterselskab under Alphabet, Inc., der er koncernens øverste modervirksomhed (herefter samlet »Google«).

2        Googles søgemaskine, der er tilgængelig på adressen www.google.com, eller på lignende adresser med en national landekode, gør det muligt at opnå søgeresultater på de sider, der kommer frem på internetbrugernes skærme. Disse resultater udvælges enten af nævnte maskine eller efter generelle kriterier, uden at de sider, hvortil de henviser, betaler Google for at komme frem (herefter »de generelle søgeresultater« eller de »generiske resultater«), eller udvælges efter en specialiseret logik for den bestemte type søgning, der foretages (herefter »de specialiserede søgeresultater«). De specialiserede søgeresultater kan i givet fald, uden særlige skridt fra internetbrugeren, vises med de generelle søgeresultater på samme side (herefter »den eller de generelle resultatsider«) eller kan på internetbrugerens anmodning gennem Googles specialiserede søgemaskine eller efter aktivering af de links, der fremgår i bestemte områder af selskabets generelle resultatsider, vises alene. Google har udviklet forskellige specialiserede søgetjenester, eksempelvis for nyheder, lokale oplysninger og kommercielle tilbud, flyrejser eller med henblik på køb af produkter. Sidstnævnte kategori er omhandlet i nærværende sag.

3        De specialiserede søgetjenester med henblik på køb af produkter (herefter »produktsammenligningstjenesterne« eller »sammenligningstjenesterne«) sælger ikke selv produkter, men sammenligner og udvælger tilbud fra sælgere på internettet, som udbyder det søgte produkt. Disse sælgere kan være direkte sælgere eller salgsplatforme, som samler tilbud fra mange sælgere, hos hvilke det søgte produkt straks kan bestilles (eBay, Amazon, PriceMinister eller Fnac er blandt de mest kendte).

4        Ligesom de generelle søgeresultater kan de specialiserede søgeresultater være resultater, der af og til kan kvalificeres som »organiske«, der er uafhængige af betalinger fra de internetsider, hvortil de henviser, selv om siderne er kommercielle sider. Rækkefølgen for præsentation af disse organiske resultater på resultatsiderne er ligeledes uafhængige af betalinger.

5        På Googles resultatsider vises som på andre søgemaskiners resultatsider ligeledes resultater, som derimod er forbundet med betalinger fra de internetsider, hvortil de henviser. Disse resultater, som normalt kaldes »annoncer« (»ads« forkortet på engelsk), er ligeledes knyttet til internetbrugerens søgning og adskilles fra de organiske, generelle eller specialiserede søgeresultater med eksempelvis ordene »annonce« eller »sponseret indhold«. De vises således enten i særlige områder på resultatsiderne eller blandt de øvrige resultater. De kan udgøre specialiserede søgeresultater, og derfor er visse af Googles specialiserede søgetjenester støttet på et system med betalt visning. Visningen heraf er knyttet til annoncørernes betalingstilsagn ved budgivninger. Der anvendes eventuelt supplerende udvælgelseskriterier. Annoncørerne betaler Google, når en internetbruger med et klik aktiverer et link i deres annonce, som henviser til deres egen internetside.

6        Googles generelle resultatsider kan indeholde eller har indeholdt alle de former for søgninger, der er anført i præmis 2-5 ovenfor. Som anført i præmis 2 ovenfor kan de specialiserede søgeresultater, uanset om de er organiske, eller der er tale om annoncer, ligeledes vises alene på en specialiseret resultatside på internetbrugerens anmodning gennem en specialiseret søgning i Googles søgemaskine eller efter aktivering af de links, der fremgår i bestemte områder af selskabets generelle resultatsider.

7        Andre søgemaskiner end Googles tilbyder eller har tilbudt generelle søgetjenester og specialiserede søgetjenester, såsom Alta Vista, Yahoo, Bing eller Qwant. Der findes desuden specifikke søgemaskiner til produktsammenligning, såsom Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo eller Prix.net.

8        Det fremgår af Googles ubestridte forklaringer, at selskabet begyndte at levere en produktsammenligningstjeneste til internetbrugerne i 2002, efter eller samtidig med andre søgemaskiner, såsom Alta Vista, Yahoo, AskJeeves eller America On Line (AOL). Disse initiativer imødegik konstateringen om, at søgemaskinernes hidtidige fremgangsmåder ikke nødvendigvis gav de mest relevante resultater for at opfylde bestemte søgninger, som eksempelvis søgninger vedrørende nyheder eller produkter med henblik på køb. Google gav således produktsammenligningsresultater (herefter »produktresultaterne«) fra slutningen af 2002 i De Forenede Stater og dernæst, ca. to år senere, gradvist i visse lande i Europa. Disse resultater var ikke resultatet af den generelle søgnings almindelige algoritmer, som anvendtes på oplysninger på internetsider, der først blev udledt ved en fremgangsmåde kaldet »crawling«, som består i Googles aktivitet med undersøgelse af internetindhold med henblik på indeksering, dernæst udvalgt til opstilling i Googles »webindeks« og endelig sorteret på grundlag af deres relevans med henblik på visning som svar på internetbrugerens søgning, men derimod resultatet af specifikke algoritmer, der anvendtes på oplysninger i en database, som var fodret af sælgerne selv, kaldet »produktindeks«. Disse resultater blev oprindelig givet ved hjælp af en specialiseret søgeside, kaldet Froogle, som adskilte sig fra søgemaskinens generelle søgeside, dernæst, fra 2003 i De Forenede Stater og fra 2005 i visse lande i Europa, ligeledes fra søgemaskinens generelle søgeside. I det sidstnævnte tilfælde vistes produktresultaterne samlet på generelle resultatsider i det såkaldte Product OneBox (herefter »Product OneBox«) under eller samtidig med reklamer, der fremgik øverst på eller i kanten af siden og over de generelle søgeresultater, som det ses af nedenstående illustration med ordforklaring, som Google har fremlagt:

Image not found

9        Hvis internetbrugeren anvendte den generelle søgeside til at fremsætte sin søgning vedrørende et produkt, omfattede søgemaskinens svar nemlig både svar fra den specialiserede søgning og svar fra den generelle søgning. Når internetbrugeren klikkede på linket i et resultat fra Product OneBox, blev vedkommende sendt direkte videre til den passende internetside for sælgeren af det søgte produkt, hvilket gjorde det muligt at købe produktet. Et særligt link i Product OneBox gav desuden mulighed for at blive sendt videre til Froogles resultatside, som viste et udvidet udvalg af specialiserede produktresultater. Google har anført, at Froogles resultater derimod aldrig fremgik af de generelle søgeresultater, selv om resultaterne fra andre søgemaskiner, der var specialiseret i produktsammenligning, kunne fremgå heraf.

10      Google har anført, at selskabet fra 2007 ændrede metoden til udarbejdelse af produktresultater.

11      I forbindelse med disse ændringer opgav Google navnet Froogle til fordel for navnet Product Search for sine søgesider og specialiserede resultatsider for produktsammenligning.

12      Hvad angår de produktresultater, der vises fra den generelle søgeside på de generelle resultatsider, har Google forbedret indholdet af Product OneBox ved at føje billeder til denne. Google har i denne henseende fremlagt følgende illustration af den første form for tilføjelse af billeder:

Image not found

13      Google varierede også de forskellige udfald af et klik på et resultatlink, der vistes her: Alt efter omstændighederne blev internetbrugeren som tidligere sendt videre til den passende internetside for sælgeren af det søgte produkt, hvilket gjorde det muligt at købe produktet, eller også blev vedkommende sendt til den specialiserede resultatside Product Search for at opdage flere tilbud på samme produkt. Product Onebox blev gradvist omdøbt i de forskellige lande til Product Universal (herefter »Product Universal«) (eksempelvis i 2008 i Det Forenede Kongerige og i Tyskland) og blev samtidig gjort mere iøjnefaldende. Google har fremlagt følgende illustration med tilføjet ordforklaring af de to udgaver af Product Universal:

Image not found

14      Google skabte desuden en mekanisme, kaldet Universal Search, som, hvis der identificeredes en søgning med henblik på køb af et produkt, gjorde det muligt på den generelle resultatside at rangordne de produkter, der hørte under Product Onebox, senere Product Universal, i forhold til de generelle søgeresultater.

15      Hvad angår produktresultaterne på Googles resultatsider knyttet til betalinger indførte selskabet fra september 2010 i Europa et forbedret format for de annoncer, der alene bestod af tekst (text ads på engelsk, herefter »tekstannoncer«), som hidtil var blevet vist. På annoncørens valg kunne internetbrugeren ved at klikke på teksten, i et udvidet format i forhold til den oprindelige tekstannonce, se billeder af de søgte produkter samt deres priser som tilbudt af annoncøren. Google har fremlagt en illustration med tilføjet ordforklaring af en tekstannonce, der var udvidet således: