Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a noua extinsă)

10 noiembrie 2021(*)

„Concurență – Abuz de poziție dominantă – Servicii de căutare generală și servicii de căutare specializată de produse pe internet – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 102 TFUE și a articolului 54 din Acordul privind SEE – Abuz prin efect de pârghie – Concurență bazată pe merite sau practică anticoncurențială – Condiții de acces al concurenților la serviciul unei întreprinderi dominante a cărui utilizare nu poate fi înlocuită în mod efectiv – Afișare favorizată de către întreprinderea dominantă a rezultatelor propriului serviciu de căutare specializată – Efecte – Necesitatea de a stabili un scenariu contrafactual – Absență – Justificări obiective – Absență – Posibilitatea de a impune o amendă ținând seama de anumite circumstanțe – Orientări pentru calculul cuantumului amenzilor – Competență de fond”

În cauza T‑612/17,

Google LLC, fostă Google Inc., cu sediul în Mountain View, California (Statele Unite),

Alphabet, Inc., cu sediul în Mountain View,

reprezentate de T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos‑Kyriakakos, avocați, R  O’Donoghue, QC, M. Pickford, QC, și D. Piccinin, barrister,

reclamante,

susținute de

Computer & Communications Industry Association, cu sediul în Washington, DC (Statele Unite ale Americii), reprezentată de J. Killick și A. Komninos, avocați,

intervenientă,

împotriva

Comisiei Europene, reprezentată de T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold și C. Urraca Caviedes, în calitate de agenți,

pârâtă,

susținută de

Republica Federală Germania, reprezentată de J. Möller, S. Heimerl și S. Costanzo, în calitate de agenți,

de

Autoritatea AELS de Supraveghere, reprezentată de C. Zatschler și C. Simpson, în calitate de agenți,

de

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), cu sediul la Bruxelles (Belgia), reprezentat de A. Fratini, avocat,

de

Infederation Ltd, cu sediul la Crowthorne (Regatul Unit), reprezentată de A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam, solicitors, și T. Vinje, avocat,

de

Kelkoo, cu sediul la Paris (Franța), reprezentată de J. Koponen și B. Meyring, avocați,

de

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, cu sediul la Berlin (Germania), reprezentată de T. Höppner, profesor, P. Westerhoff și J. Weber, avocați,

de

Visual Meta GmbH, cu sediul în Berlin, reprezentată de T. Höppner, profesor, și de P. Westerhoff, avocat,

de

BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, anterior Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger  eV, cu sediul la Berlin, reprezentat de T. Höppner, profesor, și de P. Westerhoff, avocat,

și de

Twenga, cu sediul în Paris, reprezentată de L. Godfroid, S. Hautbourg și S. Pelsy, avocați,

intervenienți,

având ca obiect o cerere formulată în temeiul articolului 263 TFUE, prin care se solicită, cu titlu principal, anularea Deciziei C(2017) 4444 final a Comisiei din 27 iunie 2017 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 102 din TFUE și al articolului 54 din Acordul privind SEE [cazul AT.39740 – Motorul de căutare Google (Shopping)] și, în subsidiar, eliminarea sau reducerea cuantumului amenzii aplicate reclamantelor,

TRIBUNALUL (Camera a noua extinsă),

compus din domnul S. Gervasoni, președinte, domnul L. Madise (raportor), domnul R. da Silva Passos, doamna K. Kowalik‑Bańczyk și domnul C. Mac Eochaidh, judecători,

grefier: doamna E. Artemiou, administrator,

având în vedere faza scrisă a procedurii și în urma ședinței din 12, 13 și 14 februarie 2020,

pronunță prezenta

Hotărâre

I.      Istoricul litigiului

A.      Context

1        Google LLC, denumită anterior Google Inc., este o societate americană specializată în produse și servicii legate de utilizarea internetului. Aceasta este cunoscută în primul rând pentru motorul său de căutare, care permite utilizatorilor de internet (denumiți în continuare, în funcție de context, „utilizatori” sau „consumatori”) să găsească și să acceseze, cu ajutorul browserului pe care îl utilizează și prin intermediul unor legături hipertext, site‑uri de internet care răspund necesităților acestora. Începând din 2 octombrie 2015, Google LLC este o filială deținută integral de Alphabet, Inc. în calitate de societate‑mamă aflată la conducerea grupului (denumite în continuare împreună „Google”).

2        Motorul de căutare al Google, accesibil la adresa www.google.com sau la adrese similare cu extensie națională, permite obținerea de rezultate de căutare prezentate pe paginile care apar pe ecranele utilizatorilor de internet. Aceste rezultate sunt fie selectate de motorul menționat în funcție de criterii generale și fără ca site‑urile internet la care acestea trimit să plătească Google pentru a apărea (denumite în continuare „rezultate de căutare generală” sau „rezultate generice”), fie selectate în funcție de o logică specializată pentru tipul special de căutare efectuată (denumite în continuare „rezultate de căutare specializată”). Rezultatele de căutare specializată pot apărea pe aceeași pagină cu rezultatele de căutare generală („pagina/paginile de rezultate generale”), fără nicio acțiune specială din partea utilizatorului sau pot apărea singure, în urma unei solicitări din partea utilizatorului de pe o pagină specializată a motorului de căutare Google sau după activarea unor link‑uri prevăzute în anumite zone ale paginilor de rezultate generale ale acestuia. Google a dezvoltat diverse servicii de căutare specializată, de exemplu pentru știri, pentru informații locale și oferte comerciale, pentru călătoriile cu avionul sau în vederea achiziționării de produse. Această din urmă categorie este cea în discuție în prezenta cauză.

3        Serviciile de căutare specializată în vederea achiziționării de produse (denumite în continuare „servicii de comparare a produselor” sau „comparatoare de produse”) nu vând ele însele produse, ci compară și selectează oferte de la vânzătorii de pe internet care oferă produsul căutat. Acești vânzători pot fi vânzători direcți sau platforme de vânzare care reunesc oferte de la numeroși vânzători și de pe care este posibil să se comande imediat produsul dorit (eBay, Amazon, PriceMinister sau Fnac sunt printre cele mai cunoscute).

4        La fel precum rezultatele căutării generale, rezultatele căutării specializate pot fi rezultate, denumite uneori „naturale”, care sunt independente de plățile efectuate de site‑urile internet la care trimit, chiar dacă acestea sunt site‑uri comerciale. Ordinea de prezentare a acestor rezultate naturale în paginile de rezultate este de asemenea independentă de plăți.

5        În paginile de rezultate ale Google, precum în cele ale altor motoare de căutare, apar de asemenea rezultate care sunt, dimpotrivă, legate de plăți din partea site‑urilor internet la care trimit. Aceste rezultate, denumite în mod obișnuit „anunțuri publicitare” („ads”, termenul abreviat în limba engleză), sunt de asemenea legate de căutarea efectuată de utilizator și se disting de rezultatele naturale ale căutării generale sau specializate, de exemplu prin cuvintele „anunț” sau „sponsorizat”. Acestea apar fie în anumite zone ale paginilor de rezultate, fie printre celelalte rezultate. Acestea pot fi rezultate de căutare specializată și, de fapt, unele dintre serviciile de căutare specializată ale Google se bazează pe un sistem de incluziune plătit. Afișarea acestora este legată de angajamentele de plată ale agenților de publicitate în cadrul licitațiilor. Dacă este cazul, se utilizează criterii de selecție suplimentare. Agenții de publicitate remunerează Google atunci când un utilizator, prin efectuarea unei accesări, activează o legătură hypertext prevăzută în anunțul acestora, care trimite la propriul site internet.

6        Paginile de rezultate generale ale Google pot include sau au inclus toate tipurile de rezultate menționate la punctele 2-5 de mai sus. Astfel cum se menționează și la punctul 2 de mai sus, rezultatele căutării specializate, indiferent că sunt rezultate naturale sau anunțuri publicitare, pot apărea de asemenea pe o pagină de rezultate specializată, ca urmare a unei solicitări din partea utilizatorului de internet efectuate de pe o pagină de căutare specializată din motorul de căutare Google sau după activarea unor link‑uri din anumite zone ale paginilor de rezultate generale ale Google.

7        Alte motoare de căutare decât cel al Google oferă sau au oferit servicii de căutare generală și servicii de căutare specializată, precum Alta Vista, Yahoo, Bing sau Qwant. Există de asemenea motoare de căutare specifice pentru compararea produselor, precum Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo sau Prix.net.

8        Potrivit explicațiilor necontestate furnizate de Google, aceasta a început să ofere utilizatorilor de internet un serviciu de comparare a produselor în anul 2002, ulterior sau în paralel cu alte motoare de căutare precum Alta Vista, Yahoo, AskJeeves sau America On Line (AOL). Aceste inițiative ar fi fost o recunoaștere a faptului că procedeele utilizate până la momentul respectiv de motoarele de căutare nu ofereau neapărat cele mai relevante rezultate pentru anumite căutări, precum cele referitoare la știri sau de produsele oferite spre vânzare. Astfel, Google a oferit rezultate de comparare a produselor (denumite în continuare „rezultate pentru produse”) de la sfârșitul anului 2002 în Statele Unite, iar apoi, aproximativ doi ani mai târziu, în mod gradual în anumite țări din Europa. Aceste rezultate nu erau cele ale algoritmilor săi obișnuiți de căutare generală aplicați la informațiile de pe site‑urile internet – informații care erau mai întâi extrase prin procedeul denumit „crawling”, care constă într‑o activitate de explorare a conținutului internetului efectuată de Google în scopul indexării, apoi selectate pentru a fi incluse în „indexul web” al Google și, în sfârșit, sortate în funcție de relevanță pentru a apărea ca răspuns la solicitarea utilizatorului de internet –, ci rezultatele unor algoritmi specifici aplicați informațiilor conținute într‑o bază de date alimentată de vânzătorii propriu‑ziși, denumită „indexul de produse”. Aceste rezultate au fost furnizate mai întâi prin intermediul unei pagini de căutare specializată, denumite Froogle, separate de pagina de căutare generală a motorului de căutare, iar apoi, începând din anul 2003 în SUA și din anul 2005 în unele țări din Europa, și de pe pagina de căutare generală a motorului de căutare. În acest din urmă caz, rezultatele pentru produse apăreau grupate în cadrul paginilor de rezultate generale în ceea ce purta denumirea de Product OneBox (denumit în continuare „Product OneBox”), fie sub, fie în paralel cu reclamele care apăreau în partea superioară sau laterală a paginii și deasupra rezultatelor de căutare generală, astfel cum se arată în ilustrația cu legendă alăturată, furnizată de Google:

Image not found

9        Astfel, în cazul în care utilizatorul de internet folosea pagina de căutare generală pentru a face solicitarea sa de căutare referitoare la un produs, răspunsurile furnizate de motorul de căutare includeau atât cele rezultate din căutarea specializată, cât și cele rezultate din căutarea generală. Atunci când utilizatorul de internet accesa link‑ul unui rezultat al Product OneBox, acesta era direcționat direct către pagina corespunzătoare de pe site‑ul internet al vânzătorului produsului căutat, permițând achiziționarea produsului. În plus, un link special din cadrul Product OneBox conducea la o pagină de rezultate a Froogle cu o selecție extinsă de rezultate specializate pentru produse. Google afirmă, în schimb, că rezultatele Froogle nu erau niciodată incluse în rezultatele căutării generale, în timp ce rezultatele altor motoare de căutare specializată de comparare a produselor puteau fi incluse.

10      Google precizează că, începând cu anul 2007, a modificat modul în care sunt elaborate rezultatele pentru produse.

11      Cu ocazia acestor modificări, Google a renunțat la denumirea de Froogle în favoarea celei de Product Search pentru paginile sale de căutare și de rezultate specializate de comparare a produselor.

12      În ceea ce privește rezultatele pentru produse afișate plecând de pe pagina de căutare generală pe paginile de rezultate generale, pe de o parte, Google a îmbogățit conținutul Product OneBox prin adăugarea de imagini. Google furnizează în această privință următoarea ilustrare a primului tip de adăugare de imagini:

Image not found

13      Google a diversificat de asemenea rezultatele posibile ale accesării unui link de rezultate existent: în funcție de caz, utilizatorul de internet era, precum anterior, direcționat direct către pagina corespunzătoare a site‑ului internet al vânzătorului produsului căutat, permițând cumpărarea produsului, sau era direcționat către pagina de rezultate specializată Product Search pentru a descoperi mai multe oferte pentru același produs. Product Onebox a fost redenumită treptat, în diferite țări, Product Universal (denumită în continuare „Product Universal”) (de exemplu în anul 2008 în Marea Britanie și Germania), devenind în același timp mai atractivă. Google oferă următoarea ilustrație, cu legendele adăugate, a celor două variante ale Product Universal:

Image not found

14      Pe de altă parte, Google a instituit un mecanism denumit Universal Search, care permite, în cazul identificării unei căutări în vederea achiziționării unui produs, ierarhizarea, pe pagina de rezultate generale, a produselor care se încadrează în Product Onebox, ulterior în Product Universal, în raport cu rezultatele căutării generale.

15      În ceea ce privește rezultatele pentru produse legate de plăți, care apar pe paginile sale de rezultate, Google a introdus în Europa începând din septembrie 2010 un format îmbunătățit în comparație cu anunțurile publicitare alcătuite numai din text care apăreau anterior („text ads” în limba engleză, denumite în continuare „anunțuri publicitare de tip text”). La alegerea persoanei care publică anunțul, prin accesarea textului, utilizatorul putea vedea, într‑un format mărit față de anunțul publicitar de tip text inițial, fotografii ale produselor căutate, precum și prețurile acestora, astfel cum erau oferite de către persoana care publică anunțul. Google furnizează o ilustrație adnotată a unui anunț publicitar de tip text dezvoltat în acest mod: