Language of document :

Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Malta/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-552/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Republika Malta (zastupnici: A. Buhagiar, agent, D. Sarmiento Ramírez-Escudero i J. Sedano Lorenzo, abogados)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi članak 5. stavak 1. točku (b) Uredbe 1071/20091 i članak 8. stavak 2.a Uredbe 1072/20092 , kako su izmijenjeni člancima 1. odnosno 2. Uredbe (EU) 2020/10553 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa.

naloži Europskom parlamentu i Vijeću snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Malta svojom tužbom zahtijeva poništenje spornih mjera, i to na temelju sljedećih tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, kojim se od Suda traži da poništi članak 1. stavak 3. Uredbe 2020/1055 (pravilo o „vraćanju vozila kući”) jer se tom odredbom

krši članak 91. stavak 2. UFEU-a u vezi s člankom 11. UFEU-a i člankom 37. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, s obzirom na to da su pri donošenju te odredbe zanemarena razmatranja o utjecaju na okoliš i njezini ozbiljni učinci na prijevoze;

krši članak 5. stavak 4. UEU-a i načelo proporcionalnosti, s obzirom na to da ona ne predstavlja najmanje ograničavajuću mjeru i uzrokuje nerazmjernu štetu u smislu razmjera troškova i koristi iz perspektive okoliša i prijevoza.

Drugi tužbeni razlog, kojim se od Suda traži da poništi članak 2. stavak 4. točku (a) Uredbe 2020/1055 (pravilo „razdoblja mirovanja za kabotažu”) jer se tom odredbom

krši članak 91. stavak 2. UFEU-a, s obzirom na to da su tuženici zanemarili ozbiljan učinak mjere na prijevoz;

krši članak 5. stavak 4. UEU-a i načelo proporcionalnosti, s obzirom na to da se tom odredbom znatno ograničava mogućnost prijevoznika da urede svoju logistiku i osiguraju neometano djelovanje svojih voznih parkova;

krše članci 20. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i načelo jednakog postupanja, s obzirom na to da se tom odredbom ne uzimaju u obzir, bez ikakvog objektivnog opravdanja, osobitosti otočnih država članica i njihovih tržišta prijevoza robe.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL 2009., L 300, str. 51) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 135. i ispravak SL 2015., L 84, str. 74.)

2 Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL 2009., L 300, str. 72) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 5., str. 235. i ispravak SL 2015., L 82, str. 114.)

3 SL 2020, L 249, str. 17.