Language of document :

Προσφυγή της 23ης Οκτωβρίου 2020 – Ρουμανία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-548/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ρουμανία (εκπρόσωποι: E. Gane, L. Liţu και M. Chicu)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει εν μέρει την οδηγία (ΕΕ) 2020/1057, και συγκεκριμένα το άρθρο 1, παράγραφοι 3 έως 6·

επικουρικώς, και μόνον στην περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι οι διατάξεις αυτές συνδέονται άρρηκτα με άλλες διατάξεις οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 ή αφορούν την ουσία της πράξης αυτής, να ακυρώσει στο σύνολό της την εν λόγω νομοθετική πράξη της Ένωσης·

να καταδικάσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η Ρουμανία προβάλλει τρεις λόγους ακυρώσεως:

1. Πρώτος λόγος ακυρώσεως, ο οποίος στηρίζεται σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕE

Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι η λύση να ληφθεί ως σημείο αναφοράς το κριτήριο της τυπολογίας των μεταφορών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι κανόνες περί απόσπασης στον τομέα των οδικών μεταφορών, δεν εξετάσθηκε με τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων την οποία εκπόνησε η Επιτροπή και δεν τεκμηριώνεται με βάση καμία μελέτη, έρευνα ή επιστημονικό στοιχείο.

Εν προκειμένω, οι συννομοθέτες όφειλαν να διενεργήσουν εκτίμηση των επιπτώσεων, καθόσον επέφεραν ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής χωρίς να διαθέτουν επαρκή στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον αναλογικό χαρακτήρα του νέου μέτρου.

Περαιτέρω, το κριτήριο της τυπολογίας των μεταφορών δημιουργεί αβεβαιότητα κατά τον προσδιορισμό του κράτους μέλους υποδοχής και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, η παραπομπή στο κριτήριο αυτό θίγει την ασφάλεια δικαίου, καθόσον είναι αντίθετη, μεταξύ άλλων, προς τους σκοπούς που επιδιώκει η οδηγία (ΕΕ) 2020/1057.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή των κανόνων περί απόσπασης στον τομέα των οδικών μεταφορών υπό το πρίσμα του κριτηρίου του τύπου της μεταφοράς μπορεί να επηρεάσει την ευελιξία και την ταχύτητα που χαρακτηρίζουν τον τομέα αυτό.

2. Δεύτερος λόγος ακυρώσεως, ο οποίος στηρίζεται σε παραβίαση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 ΣΛΕΕ

Η Ρουμανία υποστηρίζει ότι, καθόσον η αγορά των διεθνών μεταφορών είναι αντικειμενικά συγκεντρωμένη/πολωμένη και το μερίδιο στην αγορά των διεθνών μεταφορών το οποίο κατέχουν οι επιχειρηματίες των κρατών μελών που βρίσκονται στις γεωγραφικώς απομακρυσμένες περιοχές (περιφέρεια) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξητική τάση, είναι προφανές ότι οι επιχειρηματίες της περιφέρειας φέρουν το κύριο μέρος των διοικητικών και χρηματοπιστωτικών δαπανών όσον αφορά την απόσπαση και θα αποθαρρυνθούν να προβούν σε μεταφορές εξαιτίας μέτρων όπως το διαλαμβανόμενο στο άρθρο 1, παράγραφοι 3 έως 6, της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057.

Περαιτέρω, τα μέτρα που προβλέπουν η οδηγία (ΕΕ) 2020/1057, ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/10541 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/10552 (σχετικά με τους πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται στις ενδομεταφορές, την επιστροφή του οχήματος στην έδρα λειτουργίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης κάθε οκτώ εβδομάδες, την επιστροφή του οδηγού κάθε τέσσερις εβδομάδες, την απαγόρευση λήψης των κανονικών περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός της καμπίνας του οχήματος και την απόσπαση των οδηγών) σχεδιάστηκαν ως πυλώνες μιας ολοκληρωμένης δέσμης νομοθετικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, μόνον η ανάλυση των σωρευμένων αποτελεσμάτων των μέτρων αυτών μπορεί να απεικονίσει τον πραγματικό αντίκτυπό τους στην αγορά των μεταφορών.

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (ΕΕ 2020, L 249, σ. 1).

2 Κανονισμός (EE) 2020/1055 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ 2020, L 249, σ. 17).