Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Ciper/Evropski parlament in Svet Evropske unije

(Zadeva C-550/20)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Republika Ciper (zastopnik: Eirini Neofytou)

Toženi stranki: Evropski parlament in Svet Evropske unije

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

Direktivo (EU) 2020/10571 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012, razglasi za nično, in

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili načelo sorazmernosti, urejeno v členu 5(4) PDEU in člen 1 Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen PEU in PDEU.

Drugi tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, ki je določeno v členu 18 PDEU in členih 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, načelo enakosti držav članic pred Pogodbama, kakor je opredeljeno v členu 4(2) PEU, in, če bi Sodišče menilo, da je potrebno, člen 91(1) PDEU.

Tretji tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili člen 91(1) PDEU.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili člen 91(2) PDEU in člen 90 PDEU v povezavi s členom 3(3) PEU, ter člen 94 PDEU.

Peti tožbeni razlog: tožeča stranka trdi, da sta toženi stranki kršili člena 34 PDEU in 35 PDEU – kršitev, ki ni upravičena na podlagi člena 36 PDEU – in člen 58(1) v povezavi s členom 91 PDEU, ali, podredno, člen 56 PDEU.

____________

1 UL 2020, L 249, str. 49.