Language of document :

Προσφυγή της 26ης Οκτωβρίου 2020 – Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-555/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωπος: B. Majczyna)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει το άρθρο 1, παράγραφοι 3, 4, 6 και 7, και το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/20121 ·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Επικουρικώς, σε περίπτωση που το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι προσβαλλόμενες διατάξεις της οδηγίας 2020/1057 δεν μπορούν να αποχωριστούν από το λοιπό κείμενο της οδηγίας αυτής χωρίς αλλοίωση της ουσίας της, η Δημοκρατία της Πολωνίας ζητεί την ακύρωση της οδηγίας αυτής στο σύνολό της.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Η Δημοκρατία της Πολωνίας ζητεί την ακύρωση του άρθρου 1, παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 και του άρθρου 9, παράγραφος 1, της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 249 της 31.7.2020, σ. 49), καθώς και την καταδίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Επικουρικώς, σε περίπτωση που το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι προσβαλλόμενες διατάξεις της οδηγίας 2020/1057 δεν μπορούν να αποχωριστούν από το λοιπό κείμενο της οδηγίας αυτής χωρίς αλλοίωση της ουσίας της, η Δημοκρατία της Πολωνίας ζητεί την ακύρωση της οδηγίας αυτής στο σύνολό της.

Η Δημοκρατία της Πολωνίας προβάλλει τους ακόλουθους λόγους ακυρώσεως κατά του άρθρου 1, παράγραφοι 3, 4, 6 και 7, της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057:

1) παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ), λόγω της υιοθέτησης απρόσφορων κριτηρίων εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 96/71/ΕΚ και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ στις μεταφορές·

2) παραβίαση του άρθρου 91, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, λόγω λήψης μέτρων χωρίς συνεκτίμηση των επιπτώσεών τους στο βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, καθώς και στην εκμετάλλευση των εξοπλισμών μεταφορών·

3) παράβαση του άρθρου 94 ΣΛΕΕ, λόγω λήψης μέτρων χωρίς συνεκτίμηση της οικονομικής κατάστασης των μεταφορέων·

4) παράβαση του άρθρου 11 ΣΛΕΕ και του άρθρου 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη συνεκτίμησης των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Εν συνεχεία, κατά της διάταξης του άρθρου 9, παράγραφος 1, της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 η Δημοκρατία της Πολωνίας προβάλλει παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ) και της ασφάλειας δικαίου, καθώς και παράβαση του άρθρου 94 ΣΛΕΕ, λόγω του ότι η ταχθείσα προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας αυτής ήταν εξαιρετικά σύντομη.

Συγκεκριμένα, η Δημοκρατία της Πολωνίας υποστηρίζει ότι οι προσβαλλόμενες διατάξεις παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας. Λόγω της υιοθέτησης απρόσφορων κριτηρίων προσδιορισμού των οδηγών στους οποίους θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των οδηγιών 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, επιβλήθηκαν στους οδικούς μεταφορείς υπέρμετρα επαχθείς υποχρεώσεις, οι οποίες θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στην κατάσταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αλλά και στην αγορά των υπηρεσιών μεταφορών καθώς επίσης και στο φυσικό περιβάλλον. Τα αρνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής των προσβαλλόμενων διατάξεων γίνονται αισθητά ιδιαιτέρως από επιχειρήσεις κρατών μελών ευρισκόμενων μακριά από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτοχρόνως, οι επιλεγείσες λύσεις δεν δικαιολογούνται αντικειμενικώς υπό το πρίσμα της κατάστασης των οδηγών. Εκτός αυτού, δεν αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.

____________

1 ΕΕ 2020, L 249, σ. 49.