Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal correctionnel de Limoges (Франция), постъпило на 23 октомври 2020 г. — наказателно производство срещу DS

(Дело C-557/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal correctionnel de Limoges

Страна в главното наказателно производство

DS

при участието на : Union française des maréchaux-ferrants

С определение от 16 март 2021 г. Съдът (шести състав) обяви, че преюдициалното запитване, отправено от Tribunal correctionnel de Limoges (Наказателен съд Лимож, Франция) с акт от 11 септември 2020 г., е явно недопустимо.

____________