Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.5.2022 – Eurobolt ym. v. komissio

(asia T-479/20)1

(Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa käyttöön otetun polkumyyntitullin laajentaminen koskemaan Malesiasta lähetettyjen kyseisten kiinnittimien tuontia – Unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano – SEUT 266 artikla – Lopullisen polkumyyntitullin ottaminen uudelleen käyttöön – Taannehtivuuskielto – Tehokas oikeussuoja – Hyvän hallinnon periaate – Toimen antajan toimivalta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Eurobolt BV (’s-Heerenberg, Alakomaat), Fabory Nederland BV (Tilburg, Alankomaat), ASF Fischer BV (Lelystad, Alankomaat), Stafa Group BV (Maarheeze, Alankomaat) (edustajat: asianajajat S. De Knop, B. Natens ja A. Willems)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja G. Luengo)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin ottamisesta uudelleen käyttöön Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, 30.4.2020 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/611 (EUVL 2020, L 141, s. 1).

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV ja Stafa Group BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 304, 14.9.2020.