Language of document :

Presuda Općeg suda od 18. svibnja 2022. - Eurobolt i dr./Komisija

(predmet T-479/20)1

Damping – Proširenje antidampinške pristojbe uvedene na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine na uvoz poslan iz Malezije – Postupanje u skladu s presudom Suda – Članak 266. UFEU-a – Ponovno uvođenje konačne antidampinške pristojbe – Neretroaktivnost – Djelotvorna sudska zaštita – Načelo dobre uprave – Nadležnost donositelja akta”

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Eurobolt BV (’s-Heerenberg, Nizozemska), Fabory Nederland BV (Tilburg, Nizozemska), ASF Fischer BV (Lelystad, Nizozemska), Stafa Group BV (Maarheeze, Nizozemska) (zastupnici: S. De Knop, B. Natens i A. Willems, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i G. Luengo, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/611 od 30. travnja 2020. o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 91/2009 o uvozu određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje poslanih iz Malezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili ne (SL 2020., L 141, str. 1.).

Izreka

Tužba se odbija.

Društvima Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV i Stafa Group BV nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 304, 14. 9. 2020.