Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 18. maja 2022 – Eurobolt in drugi/Komisija

(Zadeva T-479/20)1

(Damping – Razširitev protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa in jekla s poreklom iz Kitajske, na uvoz elementov, poslanih iz Malezije – Izvršitev sodbe Sodišča – Člen 266 PDEU – Ponovna uvedba dokončne protidampinške dajatve – Prepoved retroaktivnosti – Učinkovito sodno varstvo – Načelo dobrega upravljanja – Pristojnost avtorja akta)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Eurobolt BV (’s-Heerenberg, Nizozemska), Fabory Nederland BV (Tilburg, Nizozemska), ASF Fischer BV (Lelystad, Nizozemska), Stafa Group BV (Maarheeze, Nizozemska) (zastopniki: S. De Knop, B. Natens in A. Willems, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in G. Luengo, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/611 z dne 30. aprila 2020 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, za uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne (UL 2020, L 141, str. 1).

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbam Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV in Stafa Group BV se naloži plačilo stroškov.

____________

1     UL C 304, 14.9.2020.