Language of document :

Tribunalens dom av den 18 maj 2022 – Eurobolt m.fl. mot kommissionen

(Mål T-479/20)1

(Dumpning – Utvidgning av den antidumpningstull som införts på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina till att omfatta import som avsänts från Malaysia – Verkställighet av en dom från domstolen – Artikel 266 FEUF – Återinförande av en slutgiltig antidumpningstull – Ingen retroaktiv verkan – Effektivt domstolsskydd – Principen om god förvaltningssed – Behörighet för den som antagit rättsakten)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Sökande: Eurobolt BV (’s-Heerenberg, Nederländerna), Fabory Nederland BV (Tilburg, Nederländerna), ASF Fischer BV (Lelystad, Nederländerna), Stafa Group BV (Maarheeze, Nederländerna) (ombud: advokaterna S. De Knop, B. Natens och A. Willems)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och G. Luengo)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/611 av den 30 april 2020 om återinförande av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 91/2009 införts på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina vad gäller den import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte (EUT L 2020, 141, s. 1).

Domslut

Talan ogillas.

Eurobolt BV, Fabouy Nederland BV, ASF Fischer BV och Stafa Group BV ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1     EUT C 304, 14.9.2020.