Language of document : ECLI:EU:T:2022:304


 


 Presuda Općeg suda (deveto vijeće) od 18. svibnja 2022. – Eurobolt i dr./Komisija

(predmet T-479/20)(1)

„Damping – Proširenje antidampinške pristojbe uvedene na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine na uvoz poslan iz Malezije – Postupanje u skladu s presudom Suda – Članak 266. UFEU-a – Ponovno uvođenje konačne antidampinške pristojbe – Neretroaktivnost – Djelotvorna sudska zaštita – Načelo dobre uprave – Nadležnost donositelja akta”

1.      Zajednička trgovinska politika – Zaštita od dampinga – Antidampinški postupak – Presuda kojom se uredbe kojima se uvode antidampinške pristojbe proglašavaju nevaljanima – Donošenje uredbe kojom se izvršava presuda o proglašavanju nevaljanosti – Nastavak postupka koji je prethodio uredbama koje su proglašene nevaljanima radi ponovnog uvođenja antidampinških pristojbi – Dopuštenost – Pretpostavke – Povreda načela pravne sigurnosti i zabrane retroaktivnosti – Nepostojanje

(čl. 266. UFEU-a; Uredba Vijeća br. 1225/2009, čl. 10. st. 1. i čl. 15. st. 2.)

(t. 40.-61., 67.-77., 84.-91.)

2.      Zajednička trgovinska politika – Zaštita od dampinga – Antidampinški postupak – Presuda kojom se uredbe kojima se uvode antidampinške pristojbe proglašavaju nevaljanima – Donošenje uredbe kojom se izvršava presuda o proglašavanju nevaljanosti – Diskrecijska ovlast institucija – Doseg – Sudski nadzor – Granice

(čl. 266. UFEU-a; Uredba 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća)

(t. 96.-99.)

3.      Zajednička trgovinska politika – Zaštita od dampinga – Antidampinški postupak – Presuda kojom se uredbe kojima se uvode antidampinške pristojbe proglašavaju nevaljanima – Donošenje uredbe kojom se izvršava presuda o proglašavanju nevaljanosti – Ponovno uvođenje antidampinških pristojbi na uvoz izvršen tijekom razdoblja primjene uredaba koje su proglašene nevaljanima – Povreda načela zaštite legitimnih očekivanja i djelotvorne sudske zaštite – Nepostojanje

(čl. 266. UFEU-a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 47. st. 1.; Uredba Vijeća br. 1225/2009, čl. 15. st. 2.)

(t. 105.-112.)

4.      Zajednička trgovinska politika – Zaštita od dampinga – Antidampinški postupak – Antidampinške pristojbe uvedene na temelju Osnovne antidampinške uredbe br. 1225/2009 – Presuda kojom se uredbe o uvođenju antidampinških pristojbi proglašavaju nevaljanima – Uredba kojom se izvršava presuda o proglašavanju nevaljanosti – Donošenje navedene uredbe na temelju osnovne antidampinške uredbe 2016/1036 – Dopuštenost

(Uredba 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 13. st. 1. i čl. 14. st. 1.)

(t. 123.-128.)

5.      Zajednička trgovinska politika – Zaštita od dampinga – Izbjegavanje mjera – Proširenje antidampinške pristojbe – Donošenje uredbe o retroaktivnom proširenju antidampinške pristojbe nakon isteka te pristojbe – Dopuštenost – Pretpostavke

(Uredba 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 13. st. 1. i 3. i čl. 14. st. 1. i 5.; Uredba Vijeća br. 1225/2009, čl. 13. st. 1. i 3. i čl. 14. st. 1. i 5.)

(t. 129.-134.)

6.      Međunarodni sporazumi – Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije – GATT iz 1994. – Nemogućnost pozivanja na sporazume WTO-a za osporavanje zakonitosti akta Unije – Iznimke – Unijin akt s ciljem osiguravanja njegovog izvršenja ili koji na njega izrijekom i precizno upućuje – Nepostojanje

(Opći sporazum o carinama i trgovini iz 1994., čl. VI.; Uredbe Vijeća br. 91/2009 i br. 924/2012; Uredba Komisije 2015/519)

(t. 140.-150.)

7.      Zajednička trgovinska politika – Zaštita od dampinga – Antidampinški postupak – Presuda kojom se uredbe kojima se uvode antidampinške pristojbe proglašavaju nevaljanima – Donošenje uredbe kojom se izvršava presuda o proglašavanju nevaljanosti – Uredba kojom se nacionalnim tijelima nalaže obustava povrata predmetnih antidampinških pristojbi – Dopuštenost

(Uredba 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 14. st. 1.)

(t. 161.-168.)

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvima Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV i Stafa Group BV nalaže se snošenje troškova.


1SL C 304, 14. 9. 2020.