Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. června 2012 – Cantisani v. Komise

(Věc F-71/10)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Konferenční tlumočník – Články 12a a 24 služebního řádu – Psychické obtěžování – Střet zájmů – Návrh na náhradu škody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicola Cantisani (Brusel, Belgie) (zástupkyně: S. de Lannoy, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta žádost o pomoc podaná žalobcem v souvislosti s psychickým obtěžováním, a návrh na náhradu vzniklé škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Nicola Cantisani ponese kromě vlastních nákladů řízení i náklady vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 317, 20.11.2010, s. 49.