Language of document :

Žaloba podaná dne 2. září 2010 - da Silva Tenreiro v. Komise

(Věc F-72/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá kandidatura žalobce na obsazení pracovního místa ředitele ředitelství E "Spravedlnost" GŘ "Spravedlnost, svoboda a bezpečnost", jakož i rozhodnutí o jmenování nového ředitele, a jednak zrušení rozhodnutí uzavřít řízení o obsazení pracovního místa ředitele GŘ SSB.F "Bezpečnost", jakož i rozhodnutí o jmenování nového ředitele

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým se zamítá kandidatura žalobce na obsazení pracovního místa ředitele ředitelství E "Spravedlnost" GŘ "Spravedlnost, svoboda a bezpečnost", jakož i rozhodnutí o jmenování nového ředitele;

zrušit rozhodnutí uzavřít řízení o obsazení pracovního místa ředitele GŘ SSB.F "Bezpečnost", jakož i rozhodnutí o jmenování nového ředitele;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________