Language of document :

Sag anlagt den 2. september 2010 - da Silva Tenreiro mod Kommissionen

(Sag F-72/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels påstand om annullation af afgørelsen om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til stillingen som direktør for afdeling E "Retfærdighed" i Generaldirektoratet for "Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed" (JLS) samt af afgørelsen om udnævnelse af den nye direktør. Dels en påstand om annullation af afgørelsen om at afslutte proceduren med henblik på besættelse af stillingen som direktør for GD JLS.F "Sikkerhed", samt af afgørelsen om udnævnelse af den nye direktør.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til stillingen som direktør for afdeling E "Retfærdighed" i GD for "Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed" samt af afgørelsen om udnævnelse af den nye direktør annulleres.

Afgørelsen om at afslutte proceduren til besættelse af stillingen som direktør for GD JLS.F "Sikkerhed" samt af afgørelsen om udnævnelse af den nye direktør annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________