Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 września 2010 r. - da Silva Tenreiro przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji E "Wymiar sprawiedliwości" w dyrekcji generalnej "Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo", jak również decyzji o powołaniu nowego dyrektora. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora dyrekcji F "Bezpieczeństwo" w dyrekcji generalnej "Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo", jak również decyzji o powołaniu nowego dyrektora.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji E "Wymiar sprawiedliwości" w dyrekcji generalnej "Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo", jak również decyzji o powołaniu nowego dyrektora;

stwierdzenie nieważności decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora dyrekcji F "Bezpieczeństwo" w dyrekcji generalnej "Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo", jak również decyzji o powołaniu nowego dyrektora;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________