Language of document :

Acțiune introdusă la 24 august 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-69/10)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului privind repararea prejudiciului cauzat prin faptul că pârâta ar fi trimis o scrisoare unui avocat care nu era încă reprezentantul acestuia

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Comisiei Europene, indiferent care ar fi forma acesteia, de respingere a cererii din 30 octombrie 2009, trimisă de reclamant AIPN;

anularea notei din 11 noiembrie 2009, ADMIN.B.2/MB/1sD(09)29814;

anularea, în măsura în care este necesar, a actului Comisiei de respingere a reclamaţiei din 25 ianuarie 2010, trimisă de reclamant AIPN, formulată împotriva deciziei de respingere a cererii din 30 octombrie 2009, în vederea anulării acestei din urmă decizii de respingere și a admiterii cererii din 30 octombrie 2009;

anularea, în măsura în care este necesar, a notei HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, din 10 mai 2010, redactată în limba franceză, și primită de reclamant după 17 mai 2010, însoţită de o traducere în limba italiană;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului cauzat pe nedrept reclamantului prin trimiterea către avocatul Giuseppe Cipressa a notei din 10 august 2009, ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658, prin plata către reclamant a sumei de 10 000 de euro, sau a unei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va aprecia ca fiind justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, începând din ziua următoare datei la care decizia din 30 octombrie 2009 a fost primită de Comisie până la plata efectivă a sumei de 10 000 de euro, a dobânzilor aferente acestei sume, la rata anuală de 10 % cu capitalizare anuală;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________