Language of document :

Žaloba podaná dne 27. srpna 2010 - Hidalgo v. Evropský parlament

(Věc F-70/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José Manuel Hidalgo (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Coolen, J. N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení opravené výplatní pásky žalobce pro období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci roční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, jakož i žádost o náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

prohlásit, že nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009 je nepoužitelné;

zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 4. června 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti jeho opravené výplatní pásce pro období od července do prosince 2009 a jeho výplatním páskám vydaným od 1. ledna 2010 podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu o vydání jeho opravené výplatní pásky pro období od července do prosince 2009 a jeho výplatních pásek od 1. ledna 2010 podle nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009;

uložit Parlamentu, aby žalobci zaplatil dlužné odměny, na které má nárok, navýšené o úroky z prodlení vypočtené ode dne splatnosti dlužných odměn podle sazby stanovené ECB pro hlavní operace refinancování zvýšené o dva procentní body;

uložit Parlamentu, aby žalobci zaplatil symbolické jedno euro jako odškodnění za nesprávný úřední postup a nahradil náklady řízení.

____________