Language of document :

Acțiune introdusă la 27 august 2010 - Hidalgo/Parlamentul European

(Cauza F-70/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: José Manuel Hidalgo (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea fişei de regularizare a remuneraţiei reclamantului pentru perioada iulie-decembrie 2009 şi a fişelor de remuneraţie întocmite de la 1 ianuarie 2010 în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009, precum şi o cerere de despăgubire

Concluziile reclamantului

Declararea ca inaplicabil a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009;

anularea Deciziei secretarului general al Parlamentului European din 4 iunie 2010 prin care a fost respinsă reclamanţia depusă de reclamant împotriva fişei sale de regularizare a remuneraţiei pentru perioada iulie-decembrie 2009 şi a fişelor sale de remuneraţie întocmite de la 1 ianuarie 2010, în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziilor Parlamentului European privind întocmirea fişei sale de regularizare a remuneraţiei pentru perioada iulie-decembrie 2009 şi a fişelor sale de remuneraţie de la 1 ianuarie 2010, în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009;

obligarea Parlamentului European la plata către reclamant a restanţelor din remuneraţii la care are dreptul, majorate cu dobânzi de întârziere calculate, de la data scadenţei restanţelor datorate, la rata stabilită de BCE pentru operaţiunile principale de refinanţare majorată cu două puncte;

obligarea Parlamentului European la plata către reclamant a sumei simbolice de un euro drept despăgubire pentru greşelile de serviciu săvârşite şi a cheltuielilor de judecată.

____________