Language of document :

Sag anlagt den 3. september 2010 - Coedo Suárez mod Rådet

(Sag F-73/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Rådets afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning og om afslag på ansøgningen om erstatning for den lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning og, om nødvendigt, af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afvisning af klagen.

Hvad angår erstatningen for den økonomiske skade tilpligtes Rådet at betale et beløb, der foreløbigt og efter billighed fastsættes til 450 000 EUR med tillæg af morarenter til den lovbestemte sats fra datoen for dommens afsigelse.

Hvad angår den ikke-økonomiske skade tilpligtes Rådet principalt at rehabilitere sagsøgeren behørigt og at betale ham en symbolsk erstatning på 1 EUR eller subsidiært at betale sagsøgeren et beløb, der foreløbigt og efter billighed fastsættes til 300 000 EUR med tillæg af morarenter til den lovbestemte sats fra datoen for dommens afsigelse.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________