Language of document :

Kanne 3.9.2010 - Coedo Suárez v. neuvosto

(Asia F-73/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ángel Coedo Suárez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan päätöksen, jolla hylätään kantajan vahingonkorvausvaatimus ja vaatimus aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamiseksi, kumoaminen

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylätään kantajan vahingonkorvausvaatimus, ja, mikäli tarpeen, nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylätään oikaisuvaatimus, on kumottava

Aineellisen vahingon korvaamisen osalta vastaaja on velvoitettava maksamaan määrän, joksi alustavasti ja oikeuden ja kohtuuden mukaan on vahvistettava 450.000 euroa, johon on lisättävä laillisen korkokannan mukaiset viivästyskorot tuomion antamispäivästä lukien

Henkisen kärsimyksen korvaamisen osalta vastaaja on ensisijaisesti velvoitettava ottamaan kantaja asianmukaisesti palvelukseen ja maksamaan symbolisen yhden euron määrän tai toissijaisesti velvoitettava maksamaan määrän, joksi alustavasti ja oikeuden ja kohtuuden mukaan on vahvistettava 300.000 euroa, johon on lisättävä laillisen korkokannan mukaiset viivästyskorot tuomion antamispäivästä lukien

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________