Language of document :

Tožba, vložena 3. septembra 2010 - Coedo Suárez proti Svetu

(Zadeva F-73/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ángel Coedo Suárez (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za povrnitev škode, in odškodninski zahtevek za povračilo nastale premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba OPI, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za povrnitev škode, in če je potrebno, odločba OPI, s katero je bila zavrnjena pritožba;

v zvezi s povrnitvijo premoženjske škode naj se toženi stranki naloži plačilo zneska, ki je začasno in ex aequo et bono določen na 450.000 EUR, povišanega za zakonite zamudne obresti, ki naj začnejo teči od dne izdaje sodbe;

v zvezi s povrnitvijo nepremoženjske škode naj se toženi stranki naloži, da tožečo stranko v popolnosti vrne v predhodni položaj in ji plača simbolični znesek 1 EUR, ali, podredno, da ji plača znesek, ki je začasno in ex aequo et bono določen na 300.000 EUR, povišan za zakonite zamudne obresti, ki naj začnejo teči od dne izdaje sodbe;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________