Language of document : ECLI:EU:C:2013:357

A Bíróság (tizedik tanács) 2013. május 30‑i végzése – Fierro és Marmorale

(C‑106/13. sz. ügy)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Az uniós jog végrehajtása – Hiány – A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya”

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – Az Unió Alapjogi Chartájának értelmezése iránti kérelem – A nemzeti jogvitának az uniós joghoz semmilyen szempontból nem kapcsolódó tárgya – Nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy területükön szabályozzák az ingatlan‑ vagy urbanisztikai átalakításokat – Helyi önkormányzat urbanisztikai szabályozása, amely megtiltja a területén fekvő ingatlan megosztását, és az ingatlanrészek adásvételére vonatkozó szerződések semmisségét írja elő – A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya (EUSZ 6. cikk, (1) bekezdés; EUMSZ 267. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 51. cikk, (1) és (2) bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 53. cikk, (2) bekezdés) (vö. 12–15. pont és a rendelkező rész)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunale di Tivoli – Az emberi jogok európai egyezménye 1. jegyzőkönyve 1. cikkének értelmezése az EUMSZ 6. cikkel és az Alapjogi Charta 17. cikkével, valamint 52. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben – A tulajdonhoz való jog – Nemzeti szabályozás, amely a helyi közigazgatási hatóságok számára lehetővé teszi, hogy a tulajdonos számára megtiltsák ingatlana egy részének előzetes engedélyezés nélküli eladását.

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bíróságának nyilvánvalóan nincs hatásköre a Tribunale di Tivoli (Olaszország) által feltett kérdés megválaszolására.