Language of document : ECLI:EU:C:2013:357

2013 m. gegužės 30 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis
Fierro ir Marmorale

(Byla C‑106/13)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Sąjungos teisės įgyvendinimas – Nebuvimas – Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas“

Prejudiciniai klausimai – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Ribos – Prašymas išaiškinti Sąjungos pagrindinių teisių chartiją – Nacionalinės bylos dalykas, neturintis jokios sąsajos su Sąjungos teise – Nacionalinės teisės aktai, kuriais leidžiama komunoms reglamentuoti statybų ar urbanistinius pertvarkymus komunos teritorijoje – Komunos urbanistikos teisės aktai, kuriais draudžiama skaidyti jos teritorijoje esantį nekilnojamąjį turtą ir numatyta, kad nekilnojamojo daikto dalies pardavimo sandoriai yra niekiniai – Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas (ESS 6 straipsnio 1 dalis; SESV 267 straipsnis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 ir 2 dalys; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis) (žr. 12–15 punktus ir rezoliucinę dalį)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Tribunale di Tivoli – Europos žmogaus teisių konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio, kartu su SESV 6 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsniu ir 52 straipsnio 3 dalimi, išaiškinimas – Nuosavybės teisė – Nacionaliniai teisės aktai, pagal kuriuos vietos administracinėms institucijoms leidžiama uždrausti savininkui parduoti nekilnojamojo turto dalį be išankstinio leidimo.

Rezoliucinė dalis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas akivaizdžiai neturi kompetencijos atsakyti į Tribunale di Tivoli (Italija) pateiktą klausimą.