Language of document : ECLI:EU:C:2013:357

Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 30. maja 2013 –
Fierro in Marmorale

(Zadeva C‑106/13)

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Izvajanje prava Unije – Neobstoj – Očitna nepristojnost Sodišča“

Vprašanja za predhodno odločanje – Pristojnost Sodišča – Meje – Predlog za razlago Listine Unije o temeljnih pravicah – Predmet nacionalnega spora ni povezan s pravom Unije – Nacionalna zakonodaja, ki občine pooblašča za urejanje sprememb gradbene ali urbanistične ureditve na njihovem ozemlju – Občinska urbanistična ureditev, ki prepoveduje delitev nepremičnin na njenem ozemlju in ki določa ničnost pogodb o prodaji delov nepremičnin – Očitna nepristojnost Sodišča (člen 6(1) PEU; člen 267 PDEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 51(1) in (2); Poslovnik Sodišča, člen 53(2)) (Glej točke od 12 do 15 in izrek.)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunale di Tivoli – Razlaga člena 1 Protokola 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah v povezavi s členom 6 PEU ter členoma 17 in 52(3) Listine o temeljnih pravicah – Lastninska pravica – Nacionalna ureditev, ki lokalnim upravnim organom dopušča, da lastniku prepovejo prodajo dela njegove nepremičnine brez predhodnega dovoljenja.

Izrek

Sodišče Evropske unije očitno ni pristojno za odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo Tribunale di Tivoli (Italija).