Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Cluj - Romunija) – NG, OH/SC Banca Transilvania SA

(Zadeva C-81/19)1

(Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Področje uporabe – Člen 1(2) – Pojem ,obvezni zakoni ali predpisi‘ – Dispozitivne določbe – Kreditna pogodba, izražena v tuji valuti – Pogoj v zvezi s tečajnim tveganjem)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Cluj

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: NG, OH

Tožena stranka: SC Banca Transilvania SA

Izrek

Člen 1(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da pogodbeni pogoj, o katerem se stranki nista dogovorili posamično, temveč temelji na pravilu, ki se v skladu z nacionalnim pravom med pogodbenima strankama uporablja, če v zvezi s tem ni bilo dogovorjeno drugače, ne spada na področje uporabe te direktive.

____________

1 UL C 187, 3.6.2019.