Language of document :

Az Amtsgericht Lennestadt (Németország) által 2021. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG kontra NW

(C-30/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Lennestadt (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Alperes: NW

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet1 1. cikkének (1) bekezdését, hogy aszerint e rendelet hatálya alá esik az olyan bírósági eljárás, amelyet egy állami társaság indít egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személlyel szemben egy díjköteles út jogosulatlan használata miatt kiszabott, büntető jellegű díj behajtása érdekében?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).