Language of document :

Acțiune introdusă la 17 decembrie 2020 – Comisia Europeană/Republica Slovacă

(Cauza C-683/20)

Limba de procedură: slovaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers, agenți)

Pârâtă: Republica Slovacă

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că Republica Slovacă a încălcat articolul 8 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2) coroborate cu anexa VI la Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental1 , prin omiterea elaborării unor planuri de acțiune și a transmiterii către Comisie a unui rezumat al planurilor de acțiune pentru 445 de drumuri principale;

constatarea faptului că Republica Slovacă a încălcat articolul 8 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2) coroborate cu anexa VI la Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, prin omiterea elaborării unor planuri de acțiune și a transmiterii către Comisie a unui rezumat al planurilor de acțiune pentru 16 căi ferate principale;

obligarea Republicii Slovace la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Conform articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, Republica Slovacă avea obligația de a asigura elaborarea planurilor de acțiune pentru drumurile principale (drumuri cu peste 3 milioane de treceri de vehicule anual) și căile ferate principale (linii de cale ferată cu peste 30 000 de treceri de trenuri anual) pe teritoriul său cel târziu la 18 iulie 2013. Conform articolului 10 alineatul (2) coroborat cu anexa VI la aceeași directivă, Republica Slovacă era obligată să ia măsuri ca rezumatele planurilor de acțiune să fir transmise Comisiei cel târziu la 18 ianuarie 2014.

Republica Slovacă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (2) coroborate cu anexa VI la directivă, în ceea ce privește 445 de drumuri principale și 16 căi ferate principale pe care le notificase prealabil Comisiei.

____________

1 JO 2002, L 189, p. 12, Ediție specială, 15/vol. 8, p. 19.