Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho (Portugal) den 21. december 2020 – B mod O, P, OP, G og N

(Sag C-691/20)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Parter i hovedsagen

Sagsøger: B

Sagsøgte: O, P, OP, G og N

Præjudicielt spørgsmål

Er udelukkelsen af virksomheder – i henhold til den ordning, der er fastsat i artikel 481, stk. 2, i Código das sociedades comerciais (selskabsloven) – der er etableret i andre medlemsstater, fra anvendelsesområdet for den ordning, der er fastsat i artikel 334 i Código de Trabalho (lov om arbejdsforhold), i strid med EU-retten, nærmere bestemt artikel 18 TEUF?

____________