Language of document :

Överklagande ingett den 16 december 2020 av smart things solutions GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 15 oktober 2020 i mål T-48/19, smart things solutions mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – Samsung Electronics (smart:)things)

(Mål C-48/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: smart things solutions GmbH (ombud: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Samsung Electronics GmbH

Europeiska unionens domstol (avdelningen för handläggning av överklaganden) beslutade den 24 mars 2021 att överklagandet inte kunde tas upp till sakprövning och att smart things solutions GmbH skulle bära sina rättegångskostnader.

____________