Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Itaalia) 8. juunil 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia versus Comune di Padova

(kohtuasi C-342/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Veneto maakonna halduskohus, Itaalia)

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Vastustaja: Comune di Padova

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 49 ja 56 tuleb tõlgendada nii, et need keelavad kohaldada Padova omavalitsusüksuse kalmistuteenuste määruse artikli 52 järgmisi sätteid:

„Isikul, kellele tuhaurn on üle antud, ei ole mingil juhul lubatud teha tuhaurni hoidmist kolmandate isikute ülesandeks. See keeld kehtib ka surnud isiku eluajal väljendatud selge tahteavalduse korral (lõige 3).

Urni ei tohi hoida mujal, kui selle isiku kodus, kellele see on üle antud (lõige 4) […].

Tuhaurnide hoidmisega ei tohi mingil juhul tegelda tulunduslikul eesmärgil, seega ei ole mingil juhul lubatud majandustegevus, mis seisneb kas või muuhulgas tuhaurnide hoidmises mis tahes viisil ja mis tahes aja jooksul. See keeld kehtib ka surnud isiku eluajal väljendatud selge tahteavalduse korral (lõige 10).“

____________