Language of document :

2017 m. birželio 8 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia / Comune di Padova

(Byla C-342/17)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Atsakovė: Comune di Padova

Prejudiciniai klausimai

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 56 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama taikyti tokias Padujos komunos nutarimo dėl laidojimo paslaugų 52 straipsnio nuostatas:

„Laidojantis asmuo jokiais atvejais negali prašyti trečiųjų asmenų saugoti laidojimo urną. Šis draudimas taip pat taikomas ir tuo atveju, kad dar būdamas gyvas mirusysis aiškiai išreiškė savo valią. [3 dalis]

Urna turi būti saugoma tik laidojančio asmens gyvenamojoje vietoje <...> [4 dalis]

Jokiais atvejais laidojimo urnos negali būti saugomos siekiant pelno, todėl draudžiama verstis ekonomine veikla, kuri apima laidojimo urnų saugojimą, net jei tai ne vienintelė veiklos sritis, nesvarbu, koks būtų saugojimo pagrindas ir trukmė. Šis draudimas taip pat taikomas ir tuo atveju, kai dar būdamas gyvas mirusysis aiškiai išreiškė savo valią. [10 dalis]“?

____________