Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) la 8 iunie 2017 - Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

(Cauza C-342/17)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Părțile din procedura principală

Reclamante: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Pârâtă: Comune di Padova

Întrebarea preliminară

Articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun aplicării următoarelor dispoziții ale articolului 52 din Regulamentul privind serviciile funerare al Comune di Padova [Municipalitatea Padova, Italia]:

„Persoana căreia îi este încredințată urna funerară nu poate, în niciun caz, să încredințeze unor terți păstrarea urnei funerare. Această interdicție se aplică și în cazul voinței exprese manifestate de defunct în timpul vieții [alineatul 3].

Urna trebuie păstrată exclusiv în locuința persoanei căreia îi este încredințată […] [alineatul 4]. […]

Păstrarea urnelor funerare nu poate avea în niciun caz scop lucrativ și, prin urmare, nu sunt permise activități economice care să aibă ca obiect, chiar neexclusiv, păstrarea de urne funerare indiferent cu ce titlu și indiferent pe ce durată. Această interdicție se aplică și în cazul voinței exprese manifestate de defunct în timpul vieții.” [alineatul 10]?

____________